Kuru Ot ve Kaba Yem FaydalarıKURU OT
yeşil yemler
*Ot yiyen çiftlik hayvanlarının beslenmesi
için gerekli besin maddelerini büyük
ölçüde karşılayabilen yemlerdir.
*Üretimleri yılın sadece 6 ayında mümkün
olabilir
Bütün bir yıl hayvanların yeşil yemlerle
beslenmeleri büyük önem taşır.
• *İşletme Ekonomisi
• *Beslenme Fizyolojisi
kurutma
• Kurutma, yeşil yemlerin kapsamlarında
bulunan fazla suyun uçurulmasıdır.
• Bu yöntemin esası, bitki hücrelerinin
kurutularak öldürülmesidir.
• Kuruyarak ölen hücreler değişikliklere pek
uygun değildir. Böylece kurutulan yem
bitkileri bir süre güvenle saklanabilirler.
Kuru Ot Üretim Aşamaları
• Biçme
• Çevirme-Alt üst etme
• Toplama
• Balyalama
YEM
Normal miktarda verildiğinde hayvan sağlığına zararlı
olmayan
Yaşama ve verim payı ihtiyacını karşılayan
Organik veya inorganik besin maddelerinden bir veya
birkaçını karşılayan
Bitkisel, hayvansal, doğada serbest bulunan
maddelerdir.
 YEMLERİN ÖNEMİ
• Enerji, protein, vitamin, mineral içeriği, gibi bir besin
maddesince zengin yemler
• Sindirilebilir besin maddeleri yüksek olan yemlerdir.
• Rumen gelişmelerini tamamlamamış hayvanların ve
yüksek verimli süt ineklerinin, besi sığırlarının besin
madde gereksinimleri ancak rasyona katılan yoğun ek
yemler ile karşılanabilir.
• -Enerji bakımından zengin,
• -Yüksek protein içeriğine sahiptir,
• -Lif (selüloz) bakımından düşük yemlerdir,
• -Genellikle lezzetli olmaları nedeniyle çabuk tüketilir,
• -Geviş getirmeyi uyarmaz,
• -Rumende kaba yemlerden hızlı fermente olurlar.
KABA YEMLERİN ÖNEMİ
• Kaba yemler ucuzdur,
• Geviş getiren hayvanların yaşama payı (+verim payı) besin
madde ihtiyaçlarını karşılar,
• Lif (selüloz) bakımından zengindir,
• Metabolik hastalıklar ve sindirim bozukluklarını engeller
• Rumen mikroflorasında gerekli enzimlerin salgılanmasına
yardımcı olur
• Rumen gelişimini hızlandırması
• Tükürük salgısını uyarır,
• Rumen kasılmalarını ve sindirim kanalı içeriğinin rumenden
geçişini uyarır,
• Süt yağı üzerine olumlu etki
• Genel olarak bu grupta incelenen yemler yüksek
oranda lif (%30’dan fazla NDF)
• düşük düzeyde protein ve enerji içerirler.
• Kaba yemlerdeki protein, enerji, mineral, vitamin
düzeyleri bakımından oldukça büyük değişiklikler
bulunmaktadır.
• Örneğin baklagil kuru otlarında ham protein %20’ye
çıkarken, buğdaygil samanlarında %3’e kadar
düşebilmektedir.
• Süt inekleri
• verilebilecek kaba yem KM'si CA’ın %1-2'si olmalıdır.
• Hayvanın dolgu maddesi ihtiyacını karşılar.
• Süt yağının optimum düzeyde tutulması için gereklidir.
• Genel olarak kaba yemlerin toplam rasyon içindeki payının
%50'nin altına düşürülmemesi önerilmektedir.
• Genç sığırlarda
• Kaba ve konsantre yem oranı 1/2.5, yaşlı hayvanlarda ise
1/1.5-2 olarak önerilmektedir.
• Entansif besi sığırı yetiştirciliğinde kaba yemlerin toplam
rasyon içindeki oranı %20-30’u oluştururken, ekstansif
besicilikte %70-80’lere varan oranlara çıkabilmektedir.
• Koyunlar
• Kaba yemi en iyi değerlendirebilen hayvanlardır.
• Rasyonların %75'ten fazlası kaba yemlerden oluşur.
• Kuzu besisinde kaba yemlerin toplam rasyon içindeki payı
%10-20,
• Koyun besisinde %90 oranına çıkabilmektedir.

Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

HEREFORD SIĞIR IRKI ÖZELLİKLERİ NELERDİR

2 İNEK İLE AYDA 5000 TL NASIL KAZANILIR

ayda sadece 1 adet inekle tam 4800 tl kazanabilirsiniz