BUZAĞI İSHALLERİNDEN KORUNMA
 İshal görülür görülmez verilen
 süt miktarı azaltılır hatta şiddetli vakalarda süt hiç verilmez.
 İshalin kesilmesine bağlı olarak 3-6 öğün sadece, su ile hazırlanmış
elektrolit solüsyonlar, ilk 7-10 günde canlı ağırlığının %10'unundan az
olmayacak şekilde verilir. Su, glikoz ve elektrolit karışımları günde 3 kez
verilmelidir.
 Sıvı ve elektrolit (sodyum, potasyum, klorid, bikarbonat) kaybı oral veya
parenteral yolla yerine konmalıdır.
 Sıvı ticari elektrolitler kullanılabileceği gibi aşağıdaki bileşim de tercih
edilebilir.
 4 çay kaşığı tuz + 3 çay kaşığı yemek sodası + 1/2 fincan toz şeker + 4 litre
su. 


 Buzağıda Direncin
Sağlanması Önemlidir
• Ananın doğuma 2 ay kala,
mutlaka “Buzağı Septisemi
Aşısı” yapılması gerekiyor,
aşı 2 hafta arayla 2 kez
uygulanır.
• Doğum ayrı bir bölmede
yapılmalı
 Yeni doğan yavru hemen
anneden ayrılarak, ayrı bir
bölmede tutulmalıdırlar.
Kafesler temiz ve de kuru
olmalıdır. 
Buzağıda direncin meydana
gelmesi doğumdan sonraki ilk
1-2 saat te kolostrum
verilmelidir .
• Buzağı Septisemi Serumu
uygulanmalıdır.
• Yemlemede kullanılan alet ve
ekipmanlar temiz tutulmalı, her
yemlemeden sonra dezenfekte
edilmelidirler.


Başlıca 2 nedeni vardır;
• 1- Patojenler
2- Predispoze edici faktörler
1- Patojenler:
• Bakteriler (E. coli, salmonella sp.,Pastaurella sp.,Clostridium
perfiringens)
• Viruslar (Rota virus, Corona virus, Bovine Viral Diare Virus
(BVD), Parvovirus, Adenovirus, Astrovirus, vb.
• Parazitler (Cryptosporidium sp., Eimeria sp.)
• 2-Predispoze edici faktörler
• Çevre şartları
• Kolostrum yetersizliği
• Kolostral antikorların emilimindeki başarısızlık
• Yetersiz beslenme
Buzağıların kaybına neden olan başlıca iki
problem vardır
İSHAL VE ZATÜRRE
• Bu iki enfeksiyon’da
• İşletmelerde; ölümlere, tıbbi ve diğer maliyet
kayıplarına,
• sütten kesilmiş buzağılarda vücut ağırlığında azalmaya,
 düvelerde performans düşüklüğüne yol açar.
Dolayısıyla her iki
hastalığın tanımlanması, nasıl tedavi edileceğinin ve
yeniden ortaya çıkmasından nasıl korunacağının
yöntemlerinin belirlenmesi önemlidir.


• Genellikle Buzağı ishallerine birden fazla etken
• yol açmaktadır.
• Bu etkenlerden önemlisi ; E. coli olarak bilinen mikroptur.
• E.coli’nin neden olduğu ishal;
• Buzağı Septisemisi veya Kolibasillozis olarak bilinir.
• E. Coli septisemiler, genellikle yaşı 3 ile 21 gün arasında buzağılarda
meydana gelir.
• E.coli denilen mikroplar çevrede ve sağlam hayvanların bağırsaklarında her
zaman çok sayıda bulunmaktadır, bazıları toksin denilen zehir üretirler.
• E. coli, insan ve hayvan sindirim sistemi florasında sürekli mevcuttur.
• Fakat konakçı organizmayla kurulan denge bozulduğunda E. coli sindirim
kanalı dışına çıkarak, yerleştiği sistemle ilgili klinik tablolara sebep olabilir.
• Sulu ishalden dizanteriye benzer ishale kadar değişik tiplerde ishallere,
üriner infeksiyonlar, pnömoni, sepsis, menenjit vb infeksiyonlara da yol
açabilir.


En önemli bulaşma yolları:
Ağız yoluyla
Buzağılar mikrobu, dışkı ile bulaşık gıda ya da suları ağız
yoluyla almasıyla hastalık ortaya çıkar.
Göbek kordonu yoluyla
Doğum sırasında temizlik kurallarına uyulmazsa, göbek kordonu
yoluyla etken vücuda girer.
Diğer bulaşma yolları
Göz ve rahim içi yoluyla bulaşmada söz konusudur.
Hastalık hangi koşullarda şekillenir?
 Stress faktörleri :
 Kötü havalandırma ve hijyen koşulları, sıkışık, kapalı barınma
vb. faktörler ( her türlü mikrobun üremesi için elverişli ortam
sağlar) buzağı, doğar doğmaz mikroplara maruz kalır. E. coli
ishalleri özellikle kötü çevre koşulları ve sanitasyon ile ilişkili
fırsatçı bir durumdur.
 Her yaştan hayvanın bir arada tutulması (mikrobun
yayılmasına neden olur), mevsim değişiklikleri. 
E. coli Septisemilerin Belirtileri


Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

MALYA TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI YAPILDI

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

21.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları Canlı Kilo Koyun Keçi Düve İnek

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

2 İNEK İLE AYDA 5000 TL NASIL KAZANILIR