Doğumdan Sonra İnekler Neden Hızlı Zayıflar?

Doğumdan Sonra İnekler Neden Hızlı Zayıflar?
Hayvanlar tükettiği yemlerdeki enerjiyi iki farklı ihtiyaç için kullanırlar.
1-Yaşam Payı: Hayvanın yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için kullandığı enerji miktarıdır.
2-Verim Payı: Hayvanın et veya süt yani verim için kullandığı enerji miktarıdır.
İnekler tükettiği yemler ile sağladığı enerjiyi öncelikle yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek yani hayatta kalmak için kullanır. Buradan arta kalan enerjiyi vücudunda et veya süte çevirerek verim payı olarak kullanır.
Doğum ile birlikte sağılmaya başlayan inek süt verimi için büyük miktarlarda enerji harcar. Hayvanın tükettiği yemdeki enerji miktarı, yaşam ve verim payları için gerekli olan enerji miktarından düşük ise bu duruma negatif enerji dengesi denir. Negatif enerji dengesindeki bir hayvan ihtiyacı olan enerjiyi yemlerden karşılayamadığı için vücudundaki depolardan harcayarak enerji açığını kapatmaya çalışır. Vücudundaki depoları harcayan inek ise hızla kilo kaybeder. Bu kilo kaybı yem tüketimi ve rasyon içeriği düzenlenerek minimuma indirilmelidir. Negatif enerji dengesinin şiddeti, tükettiği yem değerleri ile ters, hayvanın verimi ile doğru orantılıdır. Negatif enerji dengesinin bu dönemde şiddetli seyretmesi hayvanlarda başta kızgınlık ve döl tutma problemlerinin yaşanması başta olmak üzere birçok metabolik hastalık oluşmasına neden olur. Bu nedenle ciddi problemlerle ile karşılaşabilirsiniz.
Doğumdan Sonra İneklerin Hızlı Zayıflamasını Nasıl önleyebiliriz?
Bu konu aslında çok geniş bir konudur. Bu nedenle sizlere başlıklar halinde yapılması gerekenleri kısaca sıralayacağız.
Bu dönemde ilk amaç doğumdan sonra belirli denge içerisinde yem tüketiminin hızla arttırılmasını sağlayacak yöntemler olmalıdır.
1-Doğuma son iki ay kala inekler kuru döneme alınmalıdır. Bu kuru döneme alma işlemi belirli kurallar çerçevesinde yapılmalı. Bu kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde kuru döneme alınan hayvanlara kuru dönem beslemesi yapılmalı.
2-Kuruya alınan inekler işkembe yenilenmesini sağlamak amacıyla kaba yem ağırlıkla bir besleme yapılmalıdır. Ancak doğuma yakın geçiş dönemi mutlaka uygulanmalıdır. Yani hayvan doğumdan sonra yiyeceği yemlere doğuma 21 gün kaldığından itibaren alıştırılmalıdır.
3-Hayvanlar insanlar gibi sabah farklı akşam farklı şeyler yemek istemezler. Her öğünde farklı yemler tüketmek işkembedeki zararlı bakterilerin sayısının artmasına neden olabilir. Bu nedenle ineklere her öğün aynı yemler aynı miktarlarda verilmeli. Yem değişikliği ya da rasyon değişikliği yapılacaksa bu işlem alıştırarak yapılmalı. Örneğin rasyona 1000 gr arpa eklenecekse bunu günde 100 gr arttırarak 10 günde yapılmalı. )
4-Doğum ile birlikte ani yem değişikliği kesinlikle yapılmamalı. Doğumdan 21 gün önce doğumdan sonra verilecek yemlere hayvan alıştırılmalı. Bu alıştırma işlemi ile hayvanlarınızı birçok metabolik hastalıktan korumuş olacaksınız. Geçiş dönemi uygulaması ile doğumdan sonra süt üretimin maksimum olduğu gün ile yem tüketimim maksimum olduğu günü senkronize etmek amaçlanmaktadır.
5-Hayvanlar doğuma yüksek kondisyon ile girmemeli.
6-Doğum öncesi ve sonrasında yem tüketimini arttırıcı tedbirler alınmalı.
7-Rasyon lezzetli hale getirilerek hayvanlar yem tüketimine teşvik edilmeli.
8- İneklerde Doğum sonrası ortaya çıkan Mide Dönmesi, Eşini Atamaması, Karaciğer Problemleri, Ketosiz, Doğum Felci gibi problemlerin başında yanlış besleme gelmektedir.
kaynak:hayvancilik ve tarim

Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

MALYA TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI YAPILDI

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

21.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları Canlı Kilo Koyun Keçi Düve İnek

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

süt keçileri ispanya