Damızlık Düve Hibesi Nedir Şartları Nelerdir?

Damızlık Düve Hibesi Nedir Şartları Nelerdir?
 Başvuru Tarihleri 16.12.2019-14.01.2020 tarihleri arasındadır.
 Başvuru Yeri: İl/İlçe Tarım Müdürlükleri.
 Şartlar Nelerdir?
 İşletme 01.01.2019 tarihinden önce açılmış olması,
 Satın alınacak:
-Damızlık gebe düvelerin fiyatları 12.500 TL/baş
-8-15 aylık boş dişi sığır fiyatları 7.500 TL/baş,
-Gebe manda fiyatları 10.000 TL/baş
-8-15 aylık boş dişi manda fiyatları 6.000 TL/baş olarak belirlenmiştir.
 Bu fiyatlar üst limittir. Örneğin tanesini 15.000 TL'ye aldığınız damızlık gebe düvenin hibesi 12.500 TL'nin %40'ı 5.000 TL olarak ödenir.

 Başvuru yapacak yetiştiricilerimiz işletme kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.
 Örneğin 12.12.2019 tarihi itibariyle işletmesinde 6 hayvan olan kişi 4 hayvan alabilecek şekilde başvurabilir.
 12.12.2019 tarihinden sonra yapılan hayvan hareketleri kabul edilmez.
 0 hayvanı olan işletmeler pasif olduğu için başvuramaz.
 10 hayvandan fazla hayvanı olan işletmelerde başvuramaz.
 Satın alınacak:
- Damızlık gebe düveler teslim tarihinde 13-25 aylık yaş aralığında ve en az 3 aylık gebe canlı ağırlığı 450 kg olacaktır.
- Mandalar ise teslim tarihinde 20-40 aylık 3 aylık gebe ve 450 kg olmalıdır.
- Boş dişi sığırlar teslim tarihinde 8-15 aylık yaşta olacak en az 230 kg canlı ağırlığında
- Dişi boş mandalar ise teslim tarihinde 12-24 aylık yaşta ve en az 230 kg canlı ağırlığında olmalıdır.
 Hayvan alım yerleri sadece;
-Düve yetiştirici merkezlerinden,
-Hastalıktan ari işletmelerden,
-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden,
-Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri,
-Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri
-Tarım Kredi Kooperatifleridir.
 Satın alınan hayvanlar 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur.

Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

MALYA TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI YAPILDI

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

21.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları Canlı Kilo Koyun Keçi Düve İnek

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

2 İNEK İLE AYDA 5000 TL NASIL KAZANILIR