AHIRLARDA SAĞLIKLI ORTAM NASIL OLMALIDIR ?

AHIRLARDA SAĞLIKLI ORTAM NASIL OLMALIDIR ?
Süt ,yavru,gübre gibi ekonomik değerler üreten ineklerinizin daha verimli olabilmeleri için yaşadıkları ortamın da sağlıklı olması gerekmektedir.Bu sağlanmadığı takdirde yeterince sağlıklı olamayacaklar ve istenen verim düzeyine ulaşamayacaklardır.Bunun için Ahırların havası,nemi,ısısı ve temizliği tam anlamıyla yeterli olmalıdır.
Ahır havasının özellikleri:
Bir inek normal koşullarda 1 günde ortalama 25-30 metreküp fermantasyon gazı üretmekte ve bu gaz solunumla ahır havasına karışmaktadır.
Gübrede bulunan gazlar;ahır ısısı arttıkça ve ahırda yığıldıkça daha da artmaktadır.Bu nedenle temizlenmeyip ahırda bırakılan gübre inekler için tehlike oluşturmaktadır.
Diğer yandan atılan idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazı,ahırın havasını süratle bozmaktadır.Ahıra girildiğinde hissedilen bu keskin koku ,sığırların solunum yollarını tahriş etmektedir.
Solunum yoluyla çıkan karbondioksit gazı da ahır havasına karışmaktadır.Kısacası denebilir ki sığırlar yoğun biçimde gaz üretmektedirler.İşte üretilen bu çeşitli gazların ortamdan düzenli ve sürekli olarak uzaklaştırılması sağlık açısından çok önemlidir.
Eski tip ahırlarda gazlar çatı,pencere ve kapılardan atılabiliyor iken günümüzde yapılan beton yada tecritli çatı,kapı ve pencereler,ahırda biriken gazların kolaylıkla atılmasına imkan vermemektedir.Bu durumda;ahırın ısısı ve havadaki rutubet yükselmekte,oksijen azalmakta ve karbondioksit artmakta,böylece hayvanın solunumu zorlaşmaktadır.Böyle bir ortamda bulunan ineklerde sağlık bozulmakta,iştah azalmakta, döl verimi düşmekte ,hayvan strese girmekte, ,süte ahır kokusu sinmekte,meme-ayak-akciğer hastalıkları artmakta,ahırdaki sağlıksız hava inekler yanında ahırda çalışan insanları da olumsuz etkilemektedir.
Yarı açık ahırlarda gübre ve idrarın ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak düzenekler kurulmalıdır.
Kapalı ahırlarda ;zemin beton ,pis su ve idrar akıntısını sağlayacak eğim ve kanallar,duvarları izole malzemeli ,kapılar geniş ve kapı kanatları parçalı,zeminden 1.70 m. ve ineklerin sırtından yukarıda ayarlı pencereler, beton yerine hafif izole maddelerinden (saz,kamış,saman vb.) yapılı tavan ,kiremitli çatı , çatıya 5-6 m. aralıklarla yerleştirilmiş bacalar (Bacalar yapılırken;baca iç çapı en az 20 cm.,baca ucu 15-20 cm tavandan içeride,yüksekliği mahyadan itibaren en az 60 cm. olmalı ve izole malzemeden inşa edilmelidir.) ,pencere ve kapılarda kuş,sinek vb.nin girişini önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
Ahırlarda nem durumu;
İnekler günde 5 lt suyu solunumla nem olarak ahır havasına vermektedir.Bu miktar sıcak havalarda daha da artmaktadır.Gübre ve idrar ile de ahır havasındaki rutubet oranı yükselmektedir.Ahırda iyi bir havalandırma bulunmadığı takdirde havada yoğunlaşan nem tavan ve duvarlarda damlacıklara, yol açmaktadır. Bir inek bir saatte +4 derecede solunumla 0.4 litre rutubet attığı halde ahırın ısısı 21 derece olduğunda bu miktar 0.65 litreye,ısı 25 dereceye yükseldiğinde 1.30 litre ye ulaşmaktadır.İneklerin bulunduğu ahırlarda nem oranı %50-75 arasında bulunmalıdır.Daha yüksek (rutubetli) yada daha düşük (kuru) nem oranlarında hayvanlar strese girmekte,verim düşmekte ve çabuk hastalanmaktadırlar.
Ahırların ısısı;
İnekler soğuğa karşı dayanıklıdır.Bir inek +4 derecede 907 ,21 derecede 750 kalorilik ısı yaymaktadır.İnekler için en uygun ahır ısısı +10 ila +15 derece arasıdır.
Soğuk ve serin ortamlarda ,yem tüketimi ve troid aktivitesi artmakta,süt verimi ve yağ oranı da yükselmektedir.
Sıcak ortamlarda ise,iştah azalmakta,solunum güçleşmekte ( Holstein ırkı sığırların dakikada solunum sayısı 15 derecede 16,25 derecede 37,35 derecede ise 62 olmaktadır),sindirim sistemi yavaşlamakta, iştah azalmakta,troid aktivitesi düşmekte, süt veriminde ve yağ oranında azalma meydana gelmektedir.Ahır ısısı +21 derecenin üstüne çıktığında süt veriminde düşme,yemden yararlanmada azalma ortaya çıkmakta,Isı +24 dereceyi aştığında ısı stresi başlamakta,+32 derecenin üstüne çıkıldığında ise ahırda ne kadar iyi havalandırma olursa olsun hayvan ısı vurmasına bağlı olarak ölebilmektedir.
Havalandırma;
Her ineğin dakikada ortalama 2-4 metreküp temiz havaya ihtiyacı bulunmaktadır.Havalandırma ile ahırdaki rutubet azalmakta,ısı dengelenmekte ve ahırdaki zararlı gazların dışarı atılmaları sağlanmaktadır.
Isı,rutubet ve havalandırma olayları birbirine bağlıdır.Bu nedenle yeni işletme kuran yada işletmesini yenileyecek olan yetiştiricilere yarı açık sistem barınaklar önerilmelidir.
Temizlik;
Ahır içindeki aksamlar ve aletler sıklıkla sodalı sıcak sul ile dezenfekte edilmeli,zemine kireç tozu atılmalı,duvarlar yılda iki kez badana edilmelidir. Ayrıca ahırlara özel giysili çalışanlar dışında kimse girmemeli ,
ancak koruyucu tedbirler alınabiliyorsa ziyaretçilere izin verilmelidir.Ahıra dışarıdan gelecek tüm malzemelerin (yem,araç,gereç v.b) hastalık etkeni taşımıyor olmasına özen gösterilmelidir.
Bu kurallara uyulduğu takdirde barınaklarda ısı,nem ve zararlı gazlardan doğan sorunlar olmayacak,verimli,sağlıklı ve mutlu inekleriniz olacaktır.

Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

MALYA TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI YAPILDI

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

21.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları Canlı Kilo Koyun Keçi Düve İnek

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

süt keçileri ispanya